Průmysl a ekonomika

Česká republika je vyspělá země, která má jednu z nejrozvinutějších ekonomik na světě. Stejně jako jiné světové ekonomiky i ta naše má svoje specifika. Především základem ekonomiky je průmysl a služby, dále pak zemědělství a prvovýroba. V tomto článku se zaměříme na největšího přispěvatele naší ekonomiky a to na průmysl.

Průmysl zaměstnává téměř 38% výdělečně činného obyvatelstva. Samozřejmě i zde najdete velká průmyslová centra jako je třeba Praha, Ostrava a obecně Ostravsko, Plzeň a okolí, Ústecký kraj a dále. Jaké odvětví jsou pro nás nejdůležitější?

chladicí vrtule

Automobilní průmysl a strojírenství

Automobilový průmysl je v podstatě základem naší ekonomiky. Produkuje více než 20% výroby a zaměstnává minimálně 120 tisíc lidí. Každých 23 sekund se v naší malé republice vyrobí jedno auto. Na vývozu stroje a dopravní prostředky tvoří kolem 50% celkového množství.

Elektrotechnika

Elektrotechnika obsahuje spoustu oborů a podoborů. V zásadě je dělíme na slaboproud a silnoproud dle velikosti energií. Co se oborů týče, u nás je nejvíce elektronika, telekomunikace, elektroenergetika, elektrické stroje, elektrické přístroje, výkonová elektronika a elektronické pohony. Obory se prolínají a navazují na sebe. Navíc jsou často vázány na další obory průmyslu – třeba právě na automobilový průmysl.

Chemický průmysl

Na území naší republiky se chemický průmysl rozvíjí již od 18. století. Významnou součástí jsou rafinérie na zpracování ropy v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou. Samozřejmě chemiček je na našem území poměrně hodně, jsou rozmístěny po celé republice. Samozřejmě se během let objevily i chemické havárie.
ozubená kola stroje

Hutnictví

Hutnictví železa se vyskytuje především v oblasti těžby železné rudy a černého uhlí. V současné době již hutnictví ustupuje jiným odvětvím průmyslu. S úplným hutním cyklem u nás najdeme už jen dvě společnosti a obě v Ostravě. Hutnictví bylo stejně jako jiné obory zastiženo ekonomickou krizí. Dodnes se z krize úplně nevzpamatovalo.