Nezapomeňte, že provádíte často doživotní investici


Když nÄ›co kupujeme, jako první nás zaujme vzhled a obal. To, co je na povrchu. Je to pÅ™irozené, protože to vidíme. Interiérové dveÅ™e nekupujeme každý den, mÄ›síc ani rok. NÄ›kdy si s nimi dokonce vystaÄíme doživotnÄ›. Proto je důležité zvolit jejich správný vzhled i složení. Vzhled a odstín, který vnímáme pohledem je z hlediska kvality nepodstatný. MÄ›l by vÅ¡ak vždy ladit s celým interiérem místnosti. Můžeme ho pÅ™izpůsobit vzhledu nábytku, sladit s podlahou, pÅ™izpůsobit barvÄ› stÄ›n – ale vÅ¡echny tyto prvky interiéru pravdÄ›podobnÄ› obÄas obmÄ›níme, zatímco dveÅ™e zůstanou. Pokud tedy pÅ™edpokládáte, že s nimi budete žít dlouho, volte neutrální klasiku.

Povrchová úprava

Povrchovou úpravu volte podle toho, kde budou interiérové dveÅ™eosazeny. Do pokoje urÄitÄ› zvolíte jiný povrch, než do sklepa. Je samozÅ™ejmé, že cena dveří odráží kvalitu. A kvalita záleží na konstrukci a povrchové úpravÄ›. Za základní úpravu se považuje lakování, kvalitnÄ›jší je foliování. Chcete-li maximální kvalitu, volte přírodní dýhu Äi laminát.